Website creation by: Michael Verdicchio
Site hosted by: IcepageTekniska texter

Enligt EUs regler måste tekniska handböcker, produktblad och användarinstruktioner finnas lätt tillgängliga och på användarens dagliga språk. Sådana översättningar går ofta under namnet dokumentation och kräver speciell kompetens hos översättaren:

  1. kunskap om den specifika industrin eller tillämpningen, inklusive både övergripande koncept och gällande terminologi
  2. ett högt utvecklat sinne för ett klart, logiskt, exakt och enkelt språk. Här krävs ett förklarande språk, i motsats till ett beskrivande, säljande.

Många av våra översättare använder CAT-program (Computer Assisted Translation) för att ha tillgång till den absolut bästa och senaste terminologin.

För att upprätthålla den utlovade kvaliteten på resultatet, arbetar sällan en och samma översättare med både säljande/beskrivande texter och tekniska manualer, böcker eller produktblad.