Website creation by: Michael Verdicchio
Site hosted by: IcepageMarknadsförings- och säljtexter

Översättningar av marknadsförings- och säljtexter innebär antingen ett konceptuellt återskapande eller en helt ny copyskrivning.

Det är i princip omöjligt att översätta sådana texter utan att anpassa dem till det nya språket och det kulturella användningsområdet. Det betyder att den nya texten inte nödvändigtvis kommer att likna originalet i alla avseenden. Detta är en av orsakerna att Transförlag föredrar att använda översättare i användarlandet och alltid ber att få direktkontakt med kundens representant där.

Vanligen kräver återskapandet av en befintlig text i ett nytt sammanhang diskussioner mellan kunden och översättaren, företrädesvis med kundens kontakter i målspråkslandet. På detta sätt kan vi vara säkra på att språket och budskapet blir precis det som är gångbart i landet där texten ska användas, att ingen tar illa up, samt att alla läsare entusiasmeras och involveras.

Sådana läsare köper produkter.