Website creation by: Michael Verdicchio
Site hosted by: IcepageOch sen då? (Efterbehandling)

Kvalitetsöversättningar är nödvändiga … men ofta bara början till arbetet.

De flesta texter kräver gediget efterarbete för att garantera att den slutliga produkten motsvarar dina specifika kommunikationsbehov på ett sätt som skapar en bild i läsarens sinne som representerar kvalitetsmedvetande och bra produkter.

Transförlag erbjuder tre tjänster inom efterbehandling, avsedda för att höja nivån hos redan utmärkta grundöversättningar.

Terminologikoll används för att garantera att de tekniska termer som används är precis de som kunden behöver samt att de används konsekvent. Ett sådant förfarande är oftast en del av själva översättningen, men kan också utföras efter att grundöversättningen är klar. I båda fall föredrar vi att arbeta med experter utsedda av slutkunden.
Kulturell adaptering eller copyskrivning som det också kallas används för att garantera att en säljande text lämnar samma intryck i den översatta versionen som i originalet. Copyskrivning av hög kvalitet kan generellt sett enbart göras av en kreativ skribent som arbetar på sitt modersmål och som bor i målspråkslandet.
Slutlig korrektur för avstavning, konsekvens och rättstavning är i princip två tjänster utförda vid separata tillfällen.

* Avstavning borde kollas enbart på den slutliga, brutna versionen, inte på mellanutkast. Transförlag erbjuder ett gratiskorrektur som en del av översättning i alla språk som vi köper in lokalt. Korrektur på andra språk erbjuds med rabatt.
* Konsekvens och rättstavning kontrolleras av alla som arbetar med texten men som får en slutlig koll under genomläsningen före leverans.

Vår bifirma Kattusch förbereder er text för tryck och avlastar er personal med det tidsödande arbetet. Denna service inkluderar digital sättning i befintliga dokument och erbjuds mot offert. Servicen är först och främst för våra kunder som fått översättning gjorda hos oss.