Website creation by: Michael Verdicchio
Site hosted by: IcepageVem gör jobbet?

Transförlag vet att kvalitetsöversättningar är avgjort ett resultat av översättarens arbetssätt. Under förutsättning att de nödvändiga professionella kunskaperna finns är kvaliteten beroende av känslan för språket och målgruppen, kommunikationen mellan kunden och översättaren, samt en ändamålsenlig organisation.

Översättning borde ses som ett återskapande av en text inom ett nytt kulturellt sammanhang, inte enbart som återgivande av existerande ord i ett annat språk. Därför är det viktigt att en översättare

  1. förstår nyanserna, underförstådda betydelser och hänsyftningar i ursprungsspråket och dess kultur;
  2. är kapabel att omvandla dessa till orden och färgerna i målspråket och dess kultur; samt
  3. kan överföra teknik- och produktinformation på ett korrekt sätt.

Detta förutsätter mer än en skolboksbaserad förståelse av ett annat språk. Det kräver tvåspråkig behärskning av båda språken i språkparet. Dessutom, måste ju översättaren ha förståelse för målgruppen och skriva den nya texten med den framför sig. Detta är precis vad vi kräver av våra översättare.

På grund av detta, agerar TRANSFÖRLAG/HES enligt följande filosofi:

med undantag för vissa erfarna översättare i Sverige, så skall all översättning utföras av infödda översättare. Undantaget är turisttexter där textens innehåll också kräver att översättaren har vistats i Sverige en längre tid.

Med detta i åtanke har vi tagit initiativet till ett internationellt nätverk av likatänkande samarbetspartners. Detta nätverk, vilket har sin tyngdpunkt i Europa men även omfattar resten av världen, består av både översättningsbyråer och frilansöversättare. Nätverket gör det möjligt för oss att erbjuda översättning till och från de flesta språk.