Website creation by: Michael Verdicchio
Site hosted by: IcepageDeadlines och leverans

På 70- och 80-talen levererades översatta texter på papper och diskett i kuvert via snigelpost. Med teknikens framsteg gick fler och fler leveranser via modem kopplade till vanliga telefonlinjer, med många avbrott och låg överföringshastighet.

Allt detta är förbi. På 90-talet och säkerligen nu i det nya århundradet så görs alla leveranser via e-post över Internet. Översättningsuppdrag kommer till oss på samma sätt, skickas vidare till översättarna utan att lämna datorn, returneras till oss för koll och slutlevereras till kunden via e-post.

Idag är översättningsindustrin helt konverterad till att använda Internet. Det betyder att du har mer tid att förbereda din text, samtidigt som våra översättare får mer tid att återskapa den till det språk du har valt. Det betyder också att vi kan välja en översättare som sitter på andra sidan jordklotet och fortfarande leverera texten i tid, även vid snäva deadlines.

Men trots den stegrade hastigheten - ett varningens ord – den faktiska översättningen kräver fortfarande sin tid. Varken du eller vi får låta oss luras av nätets hastighet. Oavsett språk, att skriva tar tid och kan inte påskyndas. Dock vet du när du behöver ha den färdiga texten och vi vet hur lång tid det tar att göra jobbet. Tillsammans kan vi räkna ut när vi måste få texten för översättning så att vi kan leverera den i tid.

Med rimlig tid till vårt förfogande kommer vi att leverera översättningar med hög kvalitet till rimliga priser. Kräver du kort leverans kan det kosta mer att hålla kvalitetsnivån. Vad det än är som behövs, stämmer vi av det med dig i förväg vilket betyder att vi kan leverera vad du vill ha, när du måste ha det, och till det pris vi har kommit överens om.

Det kan du lita på!