Website creation by: Michael Verdicchio
Site hosted by: IcepageKostnadsförslag

Om ni är intresserade av ett omedelbart kostnadsförslag, skriv till oss via email och ange information enligt nedan. Er förfrågan behandlas helt konfidentiellt och förpliktar inte till något.

Namn:
Företag:
Postnummer:
Postadress:
Land:
Telefon:
Fax:
E-post:
Hemsida:

Uppdrag:
Beskrivning:
Storlek (Antal sidor eller antal ord):
Ursprungsspråk:
Målspråk:
Leveransdatum:
Särskilda instruktioner:
Kontaktperson:

Kostnadsförslaget kan ges i SEK, Euro och/eller USD (till dagens kurs), exklusive moms.

Under arbetsveckan får ni offert om möjligt samma dag, dock aldrig senare än nästa arbetsmorgon. Över helger kommer vi att svara senast måndagen efter er förfrågan.