Website creation by: Michael Verdicchio
Site hosted by: IcepageKonst & Kultur

Att skriva om kulturlandskap är som att spela in en film …

… med ett fint ämne och ett starkt, målande skript är resultatet givet!

Och ska "filmen" göras på flera språk, blir utmaningen oemotståndlig.

Många texter är svåra att översätta, med tekniskt avancerade, vetenskapliga och juridiska texter högst på listan, följda av produktbeskrivningar, reklam och generella texter av olika sorter. Kultur- och naturorienterade texter anses ofta vara generella texter som kan översättas snabbt och på kort varsel.

Det borde ju vara tvärtom. Denna kombination av beskrivande och säljande text, ofta med en mängd speciella och specifika termer och uttryck, är kanske svårast av alla texter att ”spela in”.

Vi, och de översättare vi samarbetar med, anser att varje språk fungerar som en kamera för den kultur det används av. Språket visar delar av historien och geografin, mycket av utvecklingen och inte så lite av framtiden. När vi då översätter en sådan text, tar vi oss an en ganska speciell utmaning – att ”filma” vår egen kultur genom en annan kulturs kamera.

Det kan verka omöjligt, men är faktiskt ett sant nöje, kanske även det högsta inom yrket.

Av just den orsaken föredrar vi att arbeta med just landskapsbroschyrer, konstkataloger, län- och kommunbeskrivningar, djurparksreklam samt andra liknande texter. Vi och våra medarbetare, både i Sverige och i länderna där läsarna bor, har samlat referensmaterial och kunskap med just detta i sikte.