Website creation by: Michael Verdicchio
Site hosted by: IcepageJuridik & Ekonomi

En särskild typ av översättningstexter är juridiska, d.v.s. avtal, förhandlingsunderlag, domstolsrelaterade dokument, patenttexter, vittnesmål o.dyl.

En del av dessa måste auktoriseras, i vilket fall vi låter en av Kammarkollegiet auktoriserad översättare ta hand om texten. Om denna, något fördyrande auktorisering inte är nödvändig, väljer vi istället översättare med erfarenhet både av det område som texten gäller samt av juridisk terminologi.

Detsamma gäller för ekonomiska texter, dock att auktorisering är sällan en fråga här. Å andra sidan är behovet av att behärska en oerhört specifik terminologi hög och för årsberättelser, en väl utvecklad lyhördhet.

En variant på juridiska texter är betyg, meritförteckningar och intyg. Även om auktorisering kan vara en fråga i sådana arbetsrelaterade texter, är den exakta terminologin alltid primär. Varje kursnamn och varje nyans i intyg kan vara avgörande för en jobbsökande. Här är översättarens erfarenhet av stor vikt.