Website creation by: Michael Verdicchio
Site hosted by: IcepageTextutvärdering och hantering

Varje produktbeskrivning har två delar – antingen det gäller en informativ broschyr eller en säljtext – budskapet i sig och språket som används för att förmedla budskapet. Utformandet av budskapet är ett jobb för professionella marknadsförare, återgivandet till andra språk en uppgift för yrkesöversättare.

Båda uppgifterna kräver tid. Båda måste utföras av folk med kunskap om din produkt, som kan sitt arbete och som är förankrade i målgruppens språk och kultur. Endast i yttersta undantagsfall kan bägge uppgifterna lösas internt.

Vi står för den andra delen, för transformering av det utformade budskapet till andra språk. För att detta skall göras på bästa sätt, använder Transförlag en process som består i sex delar. Modellen är i stora delar informell, d.v.s. den är inte nedskriven men kan ändå beskrivas. Den tillämpas alltid.

1. Analys – Utvärdering av grundtexten för att fastställa syfte, målgrupp, innehåll, svårighetsgrad, m.m.

2. Definition – Beslut angående hur projektet skall genomföras, av vem, enligt vilket tidsschema, m.m.

3. Budget – Utvärdering av kostnadsfaktorer, inklusive framtagning av offert (om sådan önskas).

4. Utförande – Verkställande av steg 2 ovan, inom de i steg 1 och 3 fastställda ramarna.

5. Uppföljning – Redigering, eventuell professionell kontroll, ofta kallad lokalkoll, samt efterarbete.

6. Slutanalys – Utvärdering av projektets arbetsgång och resultat, eventuellt tillsammans med kunden. Beslut om nödvändiga korrigeringar.