Copyright © Sven Borei

Website creation: Michael Verdicchio
Site hosted by: CrystoneKulturella böcker jag har översatt från svenska till engelska:

Olle Kåks - Målningar 1970-2002. Malmö Konsthall katalog #190, Malmö, Sverige. 2002. 90 sidor. Möjligen tillgänglig hos utgivaren, Malmö Konsthall.(www.konsthall.malmo.se)

Lena Mattsson - a small fairytale. Malmö Konsthall katalog #189, Malmö, Sverige. 2002. 111 sidor + CD. Möjligen tillgänglig hos utgivaren, Malmö Konsthall. (www.konsthall.malmo.se)

Jazz Facts. (STIM, Svensk Musik, Stockholm, 1999, 2000, 2001) cirka 125 sidor varje år.

Välkommen till Stockholms län. Stockholm, Länsstyrelsen, 2000. 24 sidor. (Tillgänglig på LIBRIS Websök)

Jan Johansson - en visionär svensk musiker. Erik Kjellberg. Utgiven av Svensk Musik, 1998. 110 sidor. (Möjligen tillgänglig hos STIM - Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå)

Konst på Astra. Thomas Millroth. Utgiven 1997 av AstraZeneca, läkemedelsbolag, Sverige. 120 sidor. (Möjligen tillgänglig genom AstraZeneca)

Reseguide till Västmanland. Stiftelsen Westmanna Turism, 2000. 322 sidor. (Tillgänglig genom Stiftelsen Westmanna Turism)

Helsingborgs stad. Helsingborg och Liljedal Blå, 2004.(Helsingborg Stad)

Sofiero, Kungligt slott och sagolik trädgård. Helsingborg, 2005. (Tillgänglig genom Helsingborg Stad)

Helsingborg: Här börjar kontinenten. Helsingborg, 2005. (Helsingborg Stad)