Copyright © Sven Borei

Website creation: Michael Verdicchio
Site hosted by: CrystoneHär har jag samlat diverse självskriva artiklar.

NOTE: Most of these articles are only written in Swedish. If you click on the flag nothing will happen. (Except "Ett mått av frihet"/"A measure of freedom")

Barnpornografi

Det första farliga steget

Ett mått av frihet

Ett nytt statarsystem?

Odemokratiskt = Omoraliskt?

Politiskt hånspel

Ett år med svartloggan

Ett ohemult par

En fråga om inflytande

Den svenska sjukan

Alla måste vara med

Feltolkat

När är det nog?

Peta i rätt sak!

Sommaren var här

Språken är EU

Värdet av ett barns värdighet

Det stora sveket + svar