Copyright © Sven Borei
Website creation: Michael Verdicchio
Site hosted by: CrystoneVerbis vestita meis *


Syftet  med denna hemsida är att till mina vänner, kollegor and kanhända en ännu bredare grupp dela med mig av de tankar och idéer jag har utvecklat genom olika skriverier under mitt professionella liv inom analfabetsrörelsen och översättningsyrket, samt mina fritidssysselsättningar i lokalpolitik och kulturområden. Mitt hopp är att det blir en reaktion, kanske en diskussion som skärper mitt tänkande och förstärker mina idéer. Jag är inte så förmäten att tro att vad jag säger är nyskapande, dock är formuleringarna och sammanhangen nyskapande – och i detta finns det kanske något av intresse.

Länkarna jag har lagt in syftar på att ge lite insikt i detta sammanhang, samt att måla in en bakgrund för de behandlade problemen. Det finns ingen tanke att dessa är de enda möjliga länkarna i sammanhanget, bara att de leder till de organisationer och det arbete jag är medveten om.

Jag har också lämnat lite information om mitt nuvarande arbete som översättare.

Jag ser fram emot all respons som kommer, all diskussion som utvecklas och den nytta som kanhända resulterar därur.

* Ungefär: "Det är klätt i mina egna ord." Citat från Ärkebiskop Guisbert av Tire (1130+1185 e.Kr.) om en översättning han hade gjort.