Website creation by: Michael Verdicchio
Site hosted by: IcepageOm Kattusch

Kattusch är en bifirma till HES Konsult, och har tidigare enbart erbjudit förberedning av texter och digital sättning i befintliga dokument.

På senare tid har Kattusch vuxit till att även bli en webbyrå, som skapar både personliga och professionella hemsidor. I samband med skapandet av Er hemsida, kan vi även erbjuda redigering av redan existerande bilder, såväl som fotografering av nya bilder.

Kattusch kan även erbjuda enklare mallar, layoutförslag och design av logotyper och liknande.

För att skapa Er hemsida, använder sig Kattusch av den senaste versionen av det avancerade webdesign-programmet Adobe Dreamweaver, och andra professionella program som t.ex Adobe Photoshop.