Website creation by: Michael Verdicchio
Site hosted by: IcepageLänkar

SFÖ - Sveriges Facköversättarförening "är en förening för facköversättare och andra som önskar höja kvaliteten på översättning till högsta möjliga nivå."

 

International Federation of Translators (La Fédération Internationale des Traducteurs, or FIT). "Founded in Paris in 1953 by Pierre-François Caillé, FIT is an international federation of translators' associations with member associations in nearly 50 countries throughout the world."

 

Plain English "We are an independent organization fighting for crystal-clear language and against jargon, gobbledygook and other confusing language."