Website creation by: Michael Verdicchio
Site hosted by: IcepageKvalitet

HES Konsult AB/Transförlag följer Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) utvecklade kvalitetsrekommendationer. Dessa lägger tonvikten på utveckling av en kvalitetsorienterad inställning och kvalitetsbaserat agerande, snarare än att etablera en serie fysiska, kvantifierbara steg.

Rätt gjort skulle detta tillvägagångssätt betyda att det som vanligen ses som certifierbar kvalitet blir en underordnad del av vår kvalitetspolicy, en del växer fram på ett naturligt sätt ur det kvalitetstänkande som vår stab och våra översättare har.

Detta är orsaken till att vi inte söker en ISO-certifiering eller någon liknande stämpel, eftersom vi tror att fokusering på sådana kvantifierbara moment som, t.ex. uppräkning av vilka lexikon som har använts, vilka leveransmetoder som har anlitats, listning av avslutade pappersexerciser och skapandet av olika filer avleder uppmärksamheten från det som verkligen är relevant för vår produkt – nämligen utveckling och behärskande av språkliga färdigheter och kvalitet.

Firmans ägare deltar aktivt i arbetet inom Sveriges Facköversättarförening som en del av företagets engagemang i utvecklingen av en professionell och kvalitetsmedveten översättningsindustri. De flesta av våra översättare är SFÖ-medlemmar och/eller medlemmar i motsvarande föreningar i andra länder.