Website creation by: Michael Verdicchio
Site hosted by: IcepageKontakt

HES Konsult AB
PL 3181
SE 443 38 Lerum
Sweden

Telefon: +46-(0)302-109 87
Fax: +46-(0)302-134 68

transforlag@heskonsult.com

 

Böckerna på bilden i vänstra menyn:

Jacob Serenius. An English and Swedish wherein the generality of Words and various Significations are rendered into Swedish and Latin. Printed at Harg and Stenbro near Nyköping in Sweden by Pet. Momma, Director of His Majesty’s Printing-House. 1757.

Johannes Ihre. SWENSKT DIALECT LEXICON HVARUTINNAN UPPTEKNADE FINNAS THE ORD OCH TALESÄTT, SOM UTI ÅTSKILLIGA SVEA RIKES LANDSORTER ÄRO BRUKELIGE, MEN IFRÅN ALLMÄNNA TALESÄTTET AFVIKA. Uppsala. 1766.

Daniel Djurberg. GEOGRAFISKT LEXICON. Förra Bandet. Tryckt hos Nils Magnus Lindh på eget förlag. Örebro, 1811.

Carl Deleen. SWEDISH AND ENGLISH POCKET DICTIONARY eller SWENSKT OCH engelskt HAND=LEXIKON. Tryckt hos Nils Magnus Lindh på eget förlag. Örebro, 1829.

Böckerna är i privat ägo och är fotograferade med ägarens tillstånd.