Website creation by: Michael Verdicchio
Site hosted by: IcepageOm Bröggaböcker

Avdelningen syftar på att sakteligen utveckla ett utbud inom både översättning och lokalkultur, både elektroniskt och i tryck. Den första ’utgåvan’ är den parlamentariska ordlistan som finns här nu.

PARLAMENTARISK ORDLISTA

Brögga är västgötska och betyder "kämpa" ; alltså blir Bröggaböcker ungefär "kämpande böcker", verk som kämpar med språksnårigheter eller svårigheter med att sålla mellan fakta och minnesbilder på den lokalhistoriska nivån.