Website creation by: Michael Verdicchio
Site hosted by: IcepageOm företaget

HES Konsult grundades 1986 och har varit en fullservice byrå sedan 1992 med yrkesmässig översättning av texter inom kultur, teknik, utbildning, marknadsföring, ekonomi och juridik, till de flesta språken.

Nyckelkoncepten för HES Konsult är service, nätverk, ock kvalitet - inget nytt med andra ord, men ytterst viktigt. Vi ser verksamheten som ett brobyggande mellan språk, mellan kulturer, mellan kunder, samt mellan presentationsformer (papper, bok, dator).

Vårt huvudsegment är kultur- och turisttexter – historiska texter, musik, konst, geografi, samt vanliga stugkataloger m.m., men vi har också översatt en hel del tekniska texter.

HES Konsult: administration och ledning, planering och ekonomisk kontroll, kvalitetskontroll och övergripande utveckling, generell marknadsföring och uppföljning.

Transförlag: intern översättning, inköp av extern översättning, språkkonsultation, copyskrivning, språkanpassning, redigering och korrektur, samt kvalitetsarbete och arkivansvar.

Kattusch: efterarbete som sättning, inläggning av texter i befintliga DTP-filer och filkonvertering.

Bröggaböcker: söka och/eller skriva, redigera, publicera och distribuera texter som behandlar översättning och lokalkultur.